субота, 16 травня 2020 р.

Шлях Цукрозаводського закладу до європейських цінностей

«Суть керівництва сучасною школою полягає в тому, щоб у найважчій справі виховання на очах учителів створювався, визрівав і утверджувався кращий досвід, який втілює в собі передові педагогічні ідеї», – ці «золоті» слова належать В. О. Сухомлинському.«І той, хто є творцем цього досвіду, чия праця стає зразком для інших вихователів, той і повинен бути директором школи», –колись на святі до Дня працівників освіти промовила випускниця закладу 2004 року Сухомлин Інга.
Щоб усвідомити, як системний підхід допомагає керівнику краще зрозуміти свій заклад, 
з 2004 року проходила навчання та отримала сертифікати:


2006 рік – про закінчення курсів, організованих у Польщі в рамках проекту «Україна на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції»; 
2007 рік – про навчання в «Літній школі АКШУ» у рамках проекту «Розробка, запровадження і поширення міжнародних тренінгових курсів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України»;
2008 рік – про завершення курсу «Відносини Україна – НАТО»; 
2010 рік – про участь у європейській конференції «Успішна школа: гуманістичні методи навчання» (Кіпр);
2011 рік – про участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з проблеми «Реалізація моделі державно-громадського управління в загальноосвітніх навчальних закладах». 

Найголовніше в роботі керівника закладу – ефективне управління, разом з учителями, органами учнівського самоврядування для визначення і співвіднесення завдань із загальною метою, регулюючи і коригуючи досягнення запланованих результатів. Тому ще із 2004 року учасники освітнього процесу Цукрозаводського закладу (адміністрація закладу, педагогічний, батьківський, учнівські колективи) намагаються створити таке середовище, у якому дитина могла б не тільки реалізувати свої можливості, а й досягти значних успіхів у тій сфері, що відповідає її особистим потребам та інтересам.
 

Освітній процес був спрямований на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях. Поступовий перехід на профільне навчання потребував розширення можливостей старшокласників для здобуття якісної освіти, посилення їхньої конкурентоспроможності на сучасному ринку праці та при вступі до ВНЗ. 

Варіативна частина навчального плану була спрямована на розвиток і задоволення пізнавальних інтересів здобувачів освіти. Під час планування цієї складової враховувалися збереження наступності, неперервності інваріативної та варіативної частин, а також результати анкетування учнів та батьків. Для задоволення освітніх потреб учнів у закладі було введено години інформатики, логіки, інтегрованого курсу «Довкілля», «Громадянська освіта», курс «Європейський вимір», курс «Основи інтелектуальної власності» та інші. Чималий інтерес викликав у дітей створений учителем історії Руденко Н. І. євроклуб «Глобус». Завдяки партнерству з іншими клубами шкіл району, області та України «Глобус» розкривав перед учнями нові обрії, можливості у вивченні культури та історії різних країн та народів. Євроклубівці були учасниками багатьох проектів: Всеукраїнського конкурсу на кращу роботу з питань безпеки та співробітництва України з ЄС та НАТО «Безпечна Україна. Безпечна Європа. Безпечний світ», дитячого-юнацького форуму «Ми – європейці», Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стабільність і безпека – гарантія майбутнього України».

У роботі педагогічні працівники використовують будь-яку можливість для ознайомлення вихованців із особливостями організації освіти інших країн, а тому співпрацюють із школами, які беруть участь у Міжнародних проектах по обміну досвідом.
 

Протягом п’яти років приймаємо делегації ровесників із Німеччини. Улітку вихованці відпочивали у Міжнародному таборі «Бригантина» в Болгарії та Греції (частина коштів компенсована за рахунок програми «Обдарована дитина»).

Таким чином, проблеми освіти, забезпечення її якості та доступності є сьогодні одними з головних на світовому порядку денному, оскільки реформи в житті дорослих починаються з реформ у душах дітей…

Тому можу з впевненістю сказати, що ми мали, маємо і, сподіваюся, будемо мати всі можливості розвитку освіти в закладі, оскільки тісно співпрацюємо з батьківською громадськістю та органами місцевого самоврядування, спонсорами. Завдяки цій співпраці заклад став одним із переможців Всеукраїнського конкурсу на звання 100 кращих шкіл України в номінації «Соціальне партнерство» ще в далекому 2006 році. 

Сьогодні запрошуємо відвідати Цукрозаводський ЗЗСО, щоб на власні очі побачити його матеріально-технічне забезпечення. Дякую всім, небайдужим за душі дітей, людям.

Педагогічний колектив сьогодні об’єднав педагогів, закоханих у свою справу, безмежно відданих дітям. У своїй роботі вони керуються принципами, які є своєрідними заповідями: люби дітей, захищай їх любов’ю і правдою; виховуй добром; не нароби шкоди, шукай у дітях гарне; навчи дітей думати і любити; виховуй без примусу; учитель та батько – друг і помічник учня в його розвитку і самовдосконаленні; жодного дня без творчості; учитель навчає інших доти, доки вчиться сам.

Упевнена, що школа – це простір життя дитини, саме тут вона не готується до життя, а повноцінно живе. І тому вся діяльність закладу освіти в наших умовах вибудовується так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника власного життя, гармонізації і гуманізації відносин між вихованцями і педагогами, школою і родиною, ґрунтуючись на ідеї самоцінності дитинства, діалогу, усвідомленого вибору особистого життєвого шляху.

Прийміть вітання з нагоди Дня Європи!
З повагою до читачів 
директор Цукрозаводського закладу 
Лещенко Тетяна Валентинівна.