"Найдосвідченіший педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому, бо якщо немає руху вперед, то неминуче починається відставання"
              В. СухомлинськийПроведення атестації педагогічних працівників закладу здійснюється відповідно ст. 54 Закону України «Про освіту» та відповідно до Типового положенням проатестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 року за № 1255/18550 (зі змінами)
Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання

Список вчителів

Атестація та сертифікація педагогічних працівників (корисні матеріали)0 коментарі:

Опублікувати коментар